Πλωτήρας Πνευματικός ανοξείδωτος 18/10

SANSONE-plotiresamprela

Πλωτήρας πνευματικός ανοξείδωτος 18/10 : 

  • 100 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 460 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6 
  • 150 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 540 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 200 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 570 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 300 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 640 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 400 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 690 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 500 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 740 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 750 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 800 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 1000 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 900 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 1500 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 990 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
  • 2000 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 1245 , Ύψος (mm): 60 Πάχος (mm): 0,6
© TKINOX 2022   *   e-mail: info@tkinox.gr  *   Tel.: 210 49 44 555   *   FAX : 210 41 00 443