Σαμπρέλα για Πλωτήρα Πνευματικό

samprela

Σαμπρέλα για πλωτήρα πνευματικό τροφίμων : 

 • 50-80 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 400 , Ύψος (mm): 50
 • 100 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 450 , Ύψος (mm): 50
 • 150 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 500 , Ύψος (mm): 50
 • 200 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 550 , Ύψος (mm): 50
 • 300 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 600 , Ύψος (mm): 50
 • 400 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 700 , Ύψος (mm): 50
 • 500 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 750 , Ύψος (mm): 50
 • 750 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 800 , Ύψος (mm): 50
 • 1000 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 900 , Ύψος (mm): 50
 • 1500 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 990 , Ύψος (mm): 50
 • 2000 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 1245 , Ύψος (mm): 50
© TKINOX 2024   *   e-mail: info@tkinox.gr  *   Tel.: 210 49 44 555   *   FAX : 210 41 00 443