Καζάνια βρασμού ανατρεπόμενα

  • 50 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 420 , Ύψος (mm): 360 , Πάχος (mm): 0,8 Πάτος (mm): 1,0
  • 75 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 420 , Ύψος (mm): 550 Πάχος (mm): 0,8 Πάτος (mm): 1,0
  • 100 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 550 , Ύψος (mm): 550 Πάχος (mm): 0,8 Πάτος (mm): 1,0
  • 150 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 580 , Ύψος (mm): 580 Πάχος (mm): 0,8 Πάτος (mm): 1,0
  • 200 Λίτρων : Διάμετρος (mm): 640 , Ύψος (mm): 630 Πάχος (mm): 0,8 Πάτος (mm): 1,0
© TKINOX 2019   *   e-mail: info@tkinox.gr  *   Tel.: 210 49 44 555   *   FAX : 210 41 00 443