Βαρέλι Πλαστικό 160 λίτρων με κάνουλα

ΚΑΔΑΠΛΑΣΤ-21

rt8

© TKINOX 2022   *   e-mail: info@tkinox.gr  *   Tel.: 210 49 44 555   *   FAX : 210 41 00 443